Válogatott fabulák, művek a világirodalom szerzeményeiből

Kiemelt téma: gyerek illusztrációk, népmesék, esti mese, meseillusztrálás, népek meséi, mese grafika

A nagy mesék ideje sosem évül el. A mesékre folyton szükség van, mivelhogy mindenki sóvárog a boszorkányságra a borzongásra. A mese azonfelül rettenetesen hasznos és kulcsponti a lurkó fejlődése szemszögéből mivel annak segítségével gyarapodik képzelőtehetsége, szókincse, a mese szereplőivel azonosulva átérezhet eltérő helyzeteket feloldhatja a benne felgyűlt feszültséget. A felcseperedő lurkónak fergeteges szüksége van arra, hogy átlássa az szerény emberi kapcsolatokat, szimpatizáljon a vitézekkel, és felismerje a rosszakarókat. A főhősök karakterébe bújva éli meg a veszélyt, a megmenekülést, az mókát a keserűséget, küzd az igazságért, és nyeri el megérdemelt jutalmát – vagy büntetését. A kicsikben így maradnak meg az erkölcsi tanulságok. A mesék nem csak szórakoztatnak, hanem komoly részben nevelnek is: az életről tanítanak, érzelmi kapaszkodókat adnak és pártfogolják az egyediség alakulását.
A népmesék az egzisztenciális problémákat mindig lényegre törően és egyértelműen fogalmazzák meg. Így a gyermek a kérdés lényegével kerül szembe, míg a bonyolultabb cselekmény csak összezavarná a gyereket. A mese minden szituációt egyszerűsít. Alakjait határozott vonallal alkotja meg, a részletek közül csak a legfontosabbakkal foglalkozik. Szereplőiben árnyalatnyi az egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek. Sok modern mesetörténettel ellentétben, a mesékben a rossz éppúgy jelen van, mint az erény. A jó és a rossz részben minden mesében alakot ölt valamelyik szereplőben, és megnyilvánul cselekedeteiben, mint ameddig mindkettő jelen van az életben és minden emberben is. Ez a kettősség viszi azt az erkölcsi problémát, amelynek megoldásáért küzdeni kell.
A valóságos emberekhez hasonló, szerteágazó és életszerű figurák segítségével a ifjoncok nem tudnák olyan könnyen megérteni a jó és a rossz közötti különbséget, mint a extrém karakterek példáján.
A fabula az egyetlen irodalmi műfaj, amely irányt mutat a babának hogyan fedezze fel azonosságtudatát, miszerint leli meg lényét az életben. A mese azt sugallja, hogy a boldog, tartalmas életet bárki elérheti - de csak akkor, ha nem futamodik meg a veszélyek elől, mert az igazi identitáshoz csakis rajtuk keresztül vezet az út. A továbbá azt ígéri, hogy ha valaki indul ezen a fenomenális és vészes csapáson, a emberséges hatalmak megsegítik, és végezetül eléri célját. De arra is felhívja a figyelmet, hogy a gyávákra és kishitűekre, akik kapitulálnak énjük megismerésének kockázatától, kimért élet vár - ha ugyan nem történik valami nagyobb bajuk. .. Manapság a népmese, népek meséi meglehetősen népszerű témakör..
A mese tartalmát legalább olyan remekül lehet grafikázni, mint megírni magát a históriát. A meseillusztráláshoz gyermeki látásmód és nagyon jó pszichológiai adottságok kellenek, amikkel azonosulni lehet a gyermeki lélektan titkaival.
A fabulákból ki lehet ragadni részleteket, amiket aztán képként, vagy plakátként a csemete viszontláthat. Ily módon a favorizált mesebeli példaképét, vagy mesebeli helyét többnyire láthatja.
A mese illusztrálások aszerint készülnek nálunk, hogy a szülő a kiválasztott fabulából azt a részt elküldi munkahelyünkre, amit akar a gyerekszobában látni grafikaként. Arra is van mód, hogy sok meséből egy kis képeskönyvet készítsünk személyre szabva a sarj igényeinek megfelelően.

Forrás: meseld.hu, 2016-07-16 20:32