Esti mese apróknak a népek meséiből

Címkék: népmese, magyar népmesék, esti mese, gyerekmesék, népmesék

A nagy mesék ideje sosem jár le. A mesékre töretlenül igény van, mivel mindenki vágyódik a varázslatra a borzongásra. A történet sőt leírhatatlanul hasznos és lényegi a gyermek növekedése szempontjából ugyanis annak segítségével nő képzelőereje, szókészlete, a mese szereplőivel azonosulva átélhet másféle helyzeteket feloldhatja a benne felhalmozott feszültséget. Galantusz Grafika Bt. népek meséi honlapján találhatja a részleteket. A felnövekvő ifjoncnak irdatlan igénye akad arra, hogy átlássa az szerény humán összefüggéseket, szimpatizáljon a hősökkel, és felismerje a rosszakarókat. A hősök bőrébe bújva éli át a veszélyt, a megmenekülést, az mókát a keserűséget, harcol az igazságért, és nyeri el megérdemelt jutalmát – vagy büntetését. A kicsikben így rögzülnek az erkölcsi tanulságok. A mesék nem csak szórakoztatnak, hanem számottevő részben nevelnek is: az életről nevelnek, érzelmi kapaszkodókat adnak és pártfogolják az egyediség fejlődését.
A népmesék az egzisztenciális nehézségeket mindig lényegre törően és egyértelműen fogalmazzák meg. Így a ifjonc a kérdés lényegével kerül szembe, míg a nyakatekertebb cselekmény csak összezavarná a lurkót. A mese minden stádiumot leegyszerűsít. Alakjait határozott vonallal rajzolja meg, a részletek közül csak a legfontosabbakkal foglalkozik. résztvevőiben parányi az egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek. Több modern mesetörténettel ellentétben, a mesékben a rossz éppúgy jelen van, mint az erény. A jó és a rossz részben minden mesében alakot ölt valamelyik karakterben, és megnyilvánul cselekedeteiben, mint miközben mindkettő jelen van az életben és minden emberben is. Ez a kettősség viszi azt az erkölcsi problémát, amelynek megoldásáért harcolni kell.
A igazi emberekhez hasonló, komplex és életszerű karakterek segítségével a ifjoncok nem tudnák olyan egyszerűen megérteni a jó és a rossz közötti különbséget, mint a szélsőséges jellemek példáján.
A fabula az egyetlen irodalmi műfaj, amely célt mutat a csöppségnek hogyan fedezze fel hovatartozását, miképpen leli meg lényét az életben. A mese azt sugallja, hogy a boldog, tartalmas életet bárki elérheti - de csak akkor, ha nem futamodik meg a veszélyek elől, mert az igazi identitáshoz csakis rajtuk keresztül vezet az út. A lényegében azt ígéri, hogy ha valaki útnak ered ezen a szédítő és kockázatos úton, a jóságos hatalmak megsegítik, és végezetül eléri célját. De arra is figyelmeztet, hogy a gyávákra és kishitűekre, akik meghátrálnak énjük felfedezésének kockázatától, unott lét vár - ha ugyan nem történik valami nagyobb bajuk. ...
A fabula tartalmát minimum olyan remekül lehet grafikázni, akár megírni magát a históriát. A meseillusztráláshoz gyermeki látásmód és jó pszichológiai vénák kellenek, melyekkel azonosulni lehet a gyermeki lélektan titkaival.
A fabulákból ki lehet ragadni részleteket, amelyeket aztán illusztrációként, vagy faliképként a gyerek viszontláthat. Ily módon a népszerű mesebeli eszményképét, vagy mesebeli helyét mindig láthatja.
A mese illusztrálások aszerint készülnek munkahelyünkön, hogy a szülő a kiválasztott históriákból azt a részt elküldi nekünk, amit szeretne a gyerekszobában látni rajzként. Arra is van mód, hogy rengeteg fabulából egy kis képeskönyvet rendeljen személyre szabva a gyerek igényeinek megfelelően.

Forrás: meseld.hu, 2016-08-11 20:28